Retssager - Når den udenretlige proces ikke har slået til

Retslig inkasso - vi hjælper dig med den indenretlige inkassoproces

100% gennemsigtighed og ingen overraskelser

Overskuelig inkassoproces og samme kontaktperson 

Du betaler kun hvis vi får dine penge hjem 

Få advokatbistand ved domstolene

Selv med et forudgående udenretlig inkassoforløb, sker det, at det skyldige beløb ikke betales. Det er et faktum, at det i en andel af inkassosagerne er nødvendigt med yderlige inddrivelsesskrift i form af en retssag ved domstolene (retslig inkasso er en betegnelse for den del af inkassosagen, der foregår inden for domstolssystemet).

Vores team af advokater hos Nordic Recover beskæftiger sig med alle aspekter af retssager ved domstolene.

Det kan enten være i fogedretten (betalingspåkrav) eller ved de almindelige domstole (stævning). Ubestridte krav på under DKK 100.000  følger den såkaldte ”forenklede inkassoproces”, mens bestridte krav på under DKK 50.000 i udgangspunktet håndteres efter den såkaldte ”småsagsproces”. Øvrige krav følger den almindelige proces ved domstolene. I langt de fleste tilfælde følges ”den forenklede inkassoproces” eller ”småsagsprocessen”. 

Ring til en af os på tlf. 70 70 74 65, så vi kan drøfte, hvilken løsning der passer bedst til din virksomhed.

One stop shop

Du vil altid blive kontaktet af os, hvis det skyldige beløb ikke betales under den udenretlige inkassoproces. Sammen drøfter vi sagens videre forløb, herunder om sagen skal tages videre til retslig inkasso. Hvis du har flere inkassosager er det selvfølgelig også muligt at aftale en mere generel ramme med din advokat.

Hvis sagen går over til retslig inkasso, vil den blive behandlet af den samme advokat. Ved at bruge os undgår du således, at din inkassosag skifter hænder – hvad enten skiftet dækker over flere forskellige sagsbehandlere eller virksomheder. Udover at sådanne skift kræver din tid, er det med til fordyre og forlænge selve sagsbehandlingen. Det kalder vi ”one stop shop”.

Faste, lave priser 

Det sker, at det er nødvendigt at tage en sag videre til fogedretten. I skemaet nedenfor kan du se vores priser på de mest almindelige sagsbehandlingsskridt:

Udarbejdelse og indlevering af betalingspåkrav til fogedrettenDKK 350
Indbringelse af sagen for fogedretten i sager med fundamentDKK 350
Møde i fogedretten DKK 800
(dog variabel efter det mødesalær, som debitor blive pålagt at betale)
Udkørende fogedforretning DKK 1.300
(dog variabel efter det mødesalær, som debitor blive pålagt at betale)
Anmodning om politifremstillingDKK 200
Tinglysning af udlægDKK 200
Orientering af tredjemand om udlægDKK 200
Andre ydelserEfter medgået tid eller særskilt salæraftale

 

Transportudgifter og udlæg afholdt af Nordic Recover betales af opdragsgiver.

Ring til en af vores advokater på tlf. 78 76 87 12 eller udfyld formularen til højre, så ringer vi dig op. Vi står til rådighed for dig og din virksomhed.

Retsafgift

Når en sag indbringes for fogedretten ved betalingspåkrav (”den forenklede inkassoproces”), skal der betales en retsafgift til den danske stat. Størrelsen af den konkrete retsafgift afhænger af størrelsen af det skyldige beløb, samt de valg, som der foretages i forbindelse med indbringelse af sagen for fogedretten. Du skal til at starte med afholde udgiften. Hvis der sker påtegning af betalingspåkravet, vil din kunde blive pålagt at betale den af dig afholdte retsafgift.

Krav på højst DKK 50.000: 
GrundafgiftDKK 400
Anmodning om at en sag automatisk skal fortsætte med foretagelse af udlæg, hvis der ikke kommer indsigelserDKK 300
Anmodning om overgang til almindelig retssagsbehandling, hvis der kommer indsigelseDKK 100

 

Krav på over DKK 50.000: 
GrundafgiftDKK 750 med tillæg af 1,2 procent af den del af kravet, der overstiger DKK 50.000
Anmodning om at en sag automatisk skal fortsætte med foretagelse af udlæg (hvis der ikke kommer indsigelser)DKK 300 med tillæg af 0,5 procent af den del af kravet, der overstiger DKK 50.000
Anmodning om overgang til almindelig retssagsbehandling, hvis der kommer indsigelse0 DKK

De almindelige domstole

Hvis det er nødvendigt med en egentlig retssag ved de almindelige domstole – f.eks. fordi kravet er bestridt– afhænger størrelsen af vores salær af den konkrete sags omfang. I langt de fleste tilfælde er det dog muligt at aftale et fast, lavt salær. Et salær, der afmåles i forhold til, hvad din kunde vil skulle betale i sagsomkostninger, hvis vi vinder. 

Vi vurderer altid sagen for dig – helt uforpligtende – og giver dig vores bud på proces, udfald og økonomi. Det er mindre krævende og billigere, end du tror. Der er med andre ord ingen grund til at afskrive dit krav – i hvert fald ikke før du har drøftet din sag med os.

Gode grunde til at gå videre med retslig inkasso

Der kan være mange gode grunde til at forfølge sagen ved retslig inkasso.

Det kan i sig selv virke betalingsmotiverende, når det går op for kunden, at der rent faktisk tages retslige skridt for at få inddrevet det skyldige beløb. I andre situationer opnår du:

  • Et fundament (dom eller påtegning af betalingspåkrav), der kan bruges til at tvangsinddrive gælden.
  • Afbrydelse af forældelsesfristen
  • Afklaring af din kundes økonomiske forhold
  • En mulighed for at foretage udlæg i skyldnerens aktiver (tvangsinddrivelse)

Tvangsinddrivelse

Tvangsinddrivelsen af en ubetalt fordring foregår i fogedretten. Din kunde vil her blive indkaldt til møde (med mødepligt), hvor kunden vil blive afhørt om sine økonomiske forhold.

Hvis det ikke er muligt for kunden at betale det skyldige beløb, vil der – med undtagelse af enkelte udlægsfritagne aktiver - kunne foretages udlæg i alle kundens aktiver af økonomisk værdi. De aktiver, der er foretaget udlæg i, vil herefter kunne tvangssælges, hvis kunden ikke betaler det skyldige beløb.

Vores erfaring er, at tvangsinddrivelsen i de fleste situationer afsluttes med, at kunden betaler det skyldige beløb.

Effektivt, nemt og billigt

Vi oplever – typisk i opstartsfasen af et samarbejde – at nogle virksomheder er tilbageholdende med at lade inkassosager overgå til retslig inkasso. Den primære bekymring er, om det kan betale sig i forhold til de ressourcer, som det kræver af virksomheden. Vores erfaring er, at det kan betale sig.

Har du spørgsmål om retslig inkasso, eller vil du vide mere om, hvordan vi kan hjælpe dig? Kontakt os på telefon 70 70 74 65.

Få inkassorådgivning

Udfyld kontaktformularen, hvis du ønsker, at vi kontakter dig. Vi står klar til at hjælpe dig og vender tilbage hurtigst muligt.

Ved levering af vores effektive løsninger samarbejder vi med: